Kurucumuz

DR. MEHMET NURİ KAYNAR


Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi mezunudur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi devlet okullarında öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.
2009 yılında eğitim yöneticisi görevinde bulunmakla beraber İstanbul Valiliği oluru ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Koordinatörü, İstanbul il Proje Koordinasyon Ekibi (PKE) üyesi olarak çalıştı. Onlarca projede koordinatörlük yaptı. PCM-Proje hazırlama, yazma ve yönetme eğitimleri aldı. Avrupa Birliği süreci ve projeleri uzmanıdır. Birçok sosyal sorumluluk projelerinde görev alan Kaynar, İstanbul İl Özel İdaresi Projelerinde Eğitim Danışmanı olarak görev aldı. İstanbul Valiliği AB Uyum Alt çalışma: “Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Komisyon Üyeliği, STK’lar ve Meslek Kuruluşları Komisyon Üyeliği, Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Komisyon Üyeliği, Kadın Çalışmaları Komisyon Üyeliği” görevlerinde bulunmuştur.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Alanında Yüksek Lisans Yapmıştır. “Dezavantajlı Grupların Eğitim Sürecine Kazandırılmasında Yerel Yönetimlerin Katkısı” başlıklı tez çalışması literatürde ilk olma özelliği taşımaktadır.

Brüksel Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmıştır.

Kaynar; halen Amerika - Costa Rica UNEM Üniversitesinde “Yönetim Organizasyon” alanında ikinci doktorasına devam etmektedir.

Global Referans Group

Haber Portalı

GLOBAL REFERANS NEWS

Global Referans News Haber Portalımız

İLETİŞİM

0 212 438 16 56

× İletişim